Persbericht 22 april 2014

Nieuwsbericht ter zake bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure (d.d. 22 april 2014):

Bij arrest van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch d.d. 15 april 2014 is de (oud)bestuurder van Groen Invest, de heer F.A.M. van der Heijden, veroordeeld tot het betalen van een geldsom ad € 2.263.951,10 aan de faillissementsboedel.
 
De gehele uitspraak is hier terug te vinden.
 
Budel/Helmond, 18 april 2014.
Namens de curator, mr. Te Biesebeek,
mr. J.C. Arkesteijn.