Persbericht 2 oktober 2014, bijgewerkt 9 oktober 2014

Bericht website (d.d. 2 oktober 2014, bijgewerkt 9 oktober 2014):

Op 20 mei vond de verificatievergadering plaats op de Rechtbank Oost Brabant. Het proces-verbaal daarvan is opgesteld en wordt bij dezen gepubliceerd.
Er zal nog een kleine wijziging plaatsvinden: er is abusievelijk in het P-V opgenomen dat de heer Lantsheer als vertegenwoordiger van Stivru aanwezig was. Dit is niet correct, de heer Lantsheer was namelijk aanwezig als vertegenwoordiger van de Stichting Beleggers GIN.
Toevoeging 09-10-2014: de beschikking inhoudende de wijziging is ontvangen en onderstaand bijgevoegd.
 
Contact inzake bovenstaande faillissementen gaarne uitsluitend per e-mail op het adres groeninvest@abenslag.nl.
 
- Proces-verbaal verificatievergadering;
- Beschikking inhoudende wijziging P-V verificatievergadering.
 
Helmond, 2 oktober 2014, bijgewerkt 9 oktober 2014,
 
Namens de curator, mr. G. te Biesebeek,
mr. J.C. Arkesteijn.