Nieuwsbericht Groen Invest d.d. 8 december 2014Update afwikkeling:

De verificatievergadering is op 20 mei 2014 gehouden. De curator heeft verschillende ingediende vorderingen om uiteenlopende redenen betwist. Veel van deze discussies zijn voorafgaand aan de vergadering, dan wel op de vergadering zelf, beslecht. Een aantal crediteuren, wiens vorderingen door de curator betwist werden, werd door de rechter-commissaris verwezen naar de zogenaamde renvooi-procedure.

Inmiddels is duidelijk dat de meeste van deze "betwiste" crediteuren zich niet gemeld hebben voor een verdere behandeling zodat de curator deze vorderingen niet hoeft mee te nemen in de uitdeling van de gelden.

Slechts één betwiste crediteur heeft zich in de zgn. renvooi-procedure gemeld. Deze crediteur had een vordering van in totaal € 80.250.000,- ter verificatie aangemeld.
In een renvooiprocedure beslist de rechtbank of de ingediende vordering wel of niet op de lijst met erkende crediteuren geplaatst moet worden en, zo ja, welke rang deze vordering toekomt.

De desbetreffende crediteur heeft inmiddels zijn eis tot verificatie in de zgn. renvooi-procedure ingediend en zijn vordering vermindert tot een bedrag van € 481.320,98.

Bovenstaande houdt in dat momenteel nog niet vaststaat met welk totaalbedrag aan vorderingen de curator uiteindelijk rekening moet houden met een eventuele uitdeling. De curator kan derhalve niet bepalen hoeveel procent (van hun vordering) de crediteuren nog kunnen ontvangen.
In afwachting van deze renvooiprocedure zal er dus geen uitdeling kunnen plaatsvinden. De curator verwacht dat de procedure de uitdeling met ongeveer 6 maanden zal vertragen.

Zodra er nieuws is wordt dit op deze website gepubliceerd.


Update strafrechtelijke procedure Van der Heijden

De curator heeft in het verleden aangifte van onder meer faillissementsfraude gedaan tegen Van der Heijden. Onlangs heeft de rechtbank Oost-Brabant vonnis gewezen in deze strafzaak. Het nieuwsbericht van de rechtbank is hier te lezen, de uitspraak vindt u hier.


Helmond, 8 december 2014,
 
Namens de curator, mr. G. (Geurt) te Biesebeek,
mr. J.C. (Jan) Arkesteijn.