Nieuwsbericht Groen Invest d.d. 5 april 2016Zoals aangekondigd in het persbericht van 10 maart 2016 vindt op 13 april a.s. bij de Rechtbank Oost-Brabant een verificatievergadering plaats. Het doel van deze vergadering is het verifiëren van vorderingen van participanten die na 19 mei 2014 en uiterlijk 5 april 2016 zijn ingediend.

Heden heb ik de lijst waarop deze vorderingen staan vermeld gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Oost-Brabant. De lijst ligt daar ter inzage. U kunt een geanonimiseerde versie van deze lijst hier downloaden:

Vorderingen ingediend tussen 19 mei 2014 en 5 april 2016

Voor deze lijst geldt het volgende:
- Kolom 1 vermeldt in de meeste gevallen de namen welke oorspronkelijk in de akte stonden.
  Gevallen van echtscheiding, verkrijging krachtens erfrecht e.d., zijn dus mogelijk niet verwerkt in de lijst.
- Kolom 2 vermeldt de totale vordering inclusief de rente;
- Kolom 3 vermeldt het bij de curator bekende participatienummer;
- Kolom 4 vermeldt of er recht van pand betreffende de eventuele uitdeling kenbaar gemaakt is door IDM Financieringen;
- Kolom 5 vermeldt de datum waarop de akte verleden is door de notaris;
- Kolom 6 vermeldt welk bedrag destijds aan inleg betaald is door de participant;
- Kolom 7 vermeldt welk bedrag voor faillissement reeds aan de betreffende participant is uitgekeerd door Groen Invest;
- Kolom 8 vermeldt op welke datum de eerste uitkering heeft plaatsgevonden.

Ziet u meerdere vermeldingen van dezelfde participatie? Dan is deze gesplitst in verband met echtscheiding/vererving en dergelijke situaties. Het bedrag zal in voorkomende gevallen ook gesplitst zijn.

De curator verzoekt uitdrukkelijk om geen telefonisch contact op te nemen, mede gelet op de omvang van de faillissementen. Vragen (die niet beantwoord worden in het faillissementsverslag of onderstaande berichten) kunnen uitsluitend via e-mail gesteld worden. Het adres hiervoor is:

Helmond, 5 april 2016,
 

mr. G. (Geurt) te Biesebeek, curator